درباره کنفرانس

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت و بانکداری و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ 25 مرداد 1401 برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 23 مرداد 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند.